Buitengevel schoonmaken?


Het reinigen van uw gevel zorgt ervoor dat uw woning er als nieuw uitziet.

Afhankelijk van de ondergrond en de mate van vervuiling wordt gekozen voor één van de verschillende technieken. Zandstralen en chemisch reinigen worden toegepast bij hardnekkige vervuiling; stoomreiningen bij een matige vervuiling.  Vervuiling kan verschillende oorzaken hebben. Vaak gaat het om de inslag van regen indien de gevel aan de regenkant gelegen is. Ook slecht absorberende stenen dragen bij tot vervuiling, alsook mos en andere planten. 

Door de reiniging wordt de vervuiling zoveel mogelijk verwijderd en krijgt uw gevel zijn oorspronkelijke staat terug. Bij ons bezoek ter plaatse wordt bekeken welke techniek het meest aangewezen is voor uw gevel.